Konfiguruj swój pojazd

Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej

Ważną zmianą we Wspólnej Polityce Rolnej będzie nowy sposób finansowania w zakresie płatności bezpośrednich, który będzie obowiązywał w latach 2021-2027.

W obszarze płatności bezpośrednich i płatności PROW konieczne będzie uregulowanie m.in.: podstawowego wsparcia dochodów, płatności redystrybucyjnej, wymogów związanych z systemem warunkowości, płatności związanych z produkcją w sektorach doświadczających trudności, płatności dla młodych rolników, systemów wsparcia na rzecz klimatu i środowiska, w tym w zakresie rolnictwa ekologicznego i dobrostanu zwierząt oraz płatności ONW.

Przyszła polityka rolna stawia duży nacisk na nową „zieloną architekturę”, która ma przyczynić się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu. Te działania mają na celu poprawę efektywności i zwiększenie towarowości produkcji ekologicznej. W ramach płatności za dobrostan zwierząt oprócz kontynuacji wsparcia dla świń, krów i owiec, planuje się rozszerzenie o nowe gatunki takie jak: drób, bydło opasowe i konie.

This site is registered on wpml.org as a development site.